• Hỏi đáp

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật
  • Mua lại phần vốn góp của công ty TNHH

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Hoàng Minh cách đây 1 năm trước

   Chào Luật sư, tôi muốn hỏi công ty TNHH có bắt buộc phải mua lại phần vốn góp của thành viên khi có yêu cầu của thanh viên với lý do thành viên biểu quyết không tán thành khi sửa đổi điều lệ công ty, trong trường hợp này công ty có được phép từ chối mua lại phần góp vốn đó được không. Cám ơn luật sư.
  • Mua lại vốn góp của công ty TNHH
   Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty. Công ty tư vấn doanh nghiệp Hồng Hà xin trả lời bạn như sau:
   Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:
   “2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
   3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên”.
   Theo quy định trên, khi thành viên của công ty biểu quyết không tán thành việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty và yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, công ty phải thỏa thuận với thành viên về giá mua lại. Trường hợp không thỏa thuận được về giá mua lại, công ty phải mua lại phần vốn góp theo giá thị trường hoặc theo giá được xác định theo nguyên tắc quy định trong luật doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mua lại phần vốn góp phải đảm bảo nguyên tắc: sau khi mua lại phần vốn góp công ty vẫn thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác.
   Như vậy, đối chiếu với quy đinh của pháp luật, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi thành viên công ty bỏ phiếu không tán thành việc sửa đổi điều lệ công ty. Công ty chỉ có quyền từ chối không mua lại phần vốn góp của thành viên nếu việc mua lại phần góp của thành viên dẫn tới tình trạng công ty không đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty.
   Trên đây là những vấn đề cơ bản nhất về vấn đề của bạn, nếu còn bất cứ thắc mắc nào, mời bạn trực tiếp liên hệ với công ty để được tư vấn miễn phí, xin cảm ơn.
  • Quý vị nếu có thắc mắc cần tư vấn về Luật doanh nghiệp - Đầu tư đừng ngần ngại gửi câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời Quý vị trong thời gian ngắn nhất. Thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên trang Hỏi Đáp của Công ty và gửi qua Email Quý vị đăng ký trên hệ thống Website.

   + Gửi câu hỏi

  • Các câu hỏi khác

  • Tặng Thẻ Thành viên khách hàng đăng ký

   Đang có 1 câu trả lời - Gửi cách đây 2 tháng trước

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Đỗ Châu

  • Giấy phép khảo nghiệm, giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

   Đang có 1 câu trả lời - Gửi cách đây 2 tháng trước

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Đỗ Thị Thu Thủy

  • Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuât đối với phân bón?

   Đang có 1 câu trả lời - Gửi cách đây 2 tháng trước

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Nguyễn Hồng Hân

  • Kiểm tra nghiệm thu trạm biến áp

   Đang có 1 câu trả lời - Gửi cách đây 2 tháng trước

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Tô Cường

  • Mã số mã vạch

   Đang có 1 câu trả lời - Gửi cách đây 2 tháng trước

   Tại Luật doanh nghiệp - Đầu tư - gửi bởi Nguyễn Nhật Tiến

  • Trang trước
   1 2 327 28 29 Trang sau